Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 02.03.2021

Samospráva » Správy kontrolóra

Správy kontrolóra

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
12.01.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 pdf    [255.78 KB] -
24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 pdf    [241.1 KB] -
24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 pdf    [267.61 KB] -
10.03.2020 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pre čerpaní prostriedkov obce na vývoz splaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019 pdf    [632.03 KB] -
10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Oprava fasády Zdravotného strediska v roku 2019 pdf    [1.13 MB] -
10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Cesta - Škôlka v roku 2019 pdf    [1.44 MB] -