Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 08.12.2021

Modlitby matiek

Spoločenstvo modlitieb matiek funguje 1 rok v našej filiálke. Stretávame sa každú druhú stredu v Suchohrade v sakristii.

... Je naozaj nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe za naše deti. ...Neobávajte sa, ak nemáte viac matiek, ktoré by sa k vám pripojili - na začiatok stačia dve matky.

S láskou k Ježišovi

Spoločenstvá