Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 26.01.2020

Farnosť » Kontakty farnosti

Kontakty farnosti

Farský znakAdresa kostola: Hlavná 75, 900 65 Záhorská Ves

Adresa farského úradu: Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Záhorská Ves
Hlavná 333
900 65 Záhorská Ves

Farár: Ing. Mgr. Marián Libič

Telefónne číslo na farský úrad: 034/77 340 96

Mobilné číslo: 0910 22 85 49

E-mailová adresa farského úradu: farnost.zahorskaves@gmail.com