Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 01.10.2020

Podmienky kladenia otázok starostovi

  • Za obsah otázky zodpovedá jej autor. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo také otázky, ktoré porušujú zverejnené pravidlá alebo platné zákony vymazať a blokovať prístup autora pre zadávanie otázok.
  • Starosta zodpovie otázku (pokiaľ tak bude možné) v priebehu najbližšieho piatku po položení otázky. V prípade jeho neprítomnosti zodpovie na otázku ním poverená osoba. Starosta si tiež vyhradzuje právo poveriť zodpovedaním otázky inú poverenú osobu z Obecného úradu, ak otázka spadá do oblasti jej kompetencií. ´
  • Otázky nesmú obsahovať vulgarizmy.
  • Otázky nesmú bezdôvodne alebo tvrdeniami nezakladajúcimi sa na pravde napádať konkrétne objekty a subjekty, iných autorov otázok alebo prevádzkovateľa portálu.
  • Otázky nesmú obsahovať samoúčelné reklamné informácie.
  • Otázky nesmú obsahovať alebo podnecovať násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľom, najmä etnickým alebo náboženským.
  • Otázky nesmú obťažovať iných návštevníkov stránky neúmerným opakovaným publikovaním rovnakého alebo podobného obsahu (spam).

Späť na Otázky starostovi >>


18.03.2015