Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 27.01.2022

Šport a spolky » Rybársky spolok

Rybársky spolok

Rybársky spolok "MORAVA"
Hlavná 29/148
900 65 Záhorská Ves
IČO: 30795818

Predseda spolku: Miroslav Klíma
tel.: 0905 518 014

Hospodár spolku: Roman Valent
tel.: 0905 854 879
Email: klima@airwave.sk