Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 25.09.2020

Strategické dokumeny » Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2015


Rozpočet obce na rok 2014


Obecný úrad prikladá na pripomienkovanie návrh rozpočtu pre rok 2011

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2010