Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 27.02.2020

Samospráva » VZN

VZN

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
17.01.2020 Dodatok č. 9 k VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [79.39 KB] -