Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 12.08.2022

O obci » Doprava

Doprava

Zmena cestovných poriadkov prímestských autobusov

Z dôvodu plánovanej rozsiahlej výlukovej činnosti na železničnej trati č. 110 (Bratislava - Malacky - Kúty - štátna hranica ČR) dochádza od 12.12.2021 k zásadnej zmene grafikonu vlakov železničnej dopravy na tejto trati. Nakoľko je železničná doprava nosným dopravným systémom v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) a našou prioritou je zachovanie nadväzností medzi regionálnymi vlakmi a regionálnymi autobusmi, dochádza od 12.12.2021 zároveň k významným zmenám v cestovných poriadkoch. Zmeny sa týkajú väčšiny liniek, teda nie len tých, ktoré nadväzujú na vlaky, ale z dôvodu zachovania prestupných väzieb aj medzi autobusovými linkami navzájom a pravidelného prekladu liniek na spoločných úsekoch sa zmeny dotknú aj liniek, ktoré na vlaky nenadväzujú. Cestovné poriadky liniek, ktoré obsluhujú obec Záhorská Ves sú v prílohe.

Nižšie uvádzame konkrétne najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obce Záhorská Ves:

Zmena koncepcie na linke 250 - po novom vedené spoje v celej trase Malacky - Jakubov - Suchohrad - Záhorská Ves - Vysoká pri Morave - Stupava - Bratislava
Navýšenie počtu spojov na linke 250 - takmer celodenne zavedený hodinový interval počas pracovných dní v smere na Malacky
Zrušenie zachádzok na linke 250 v smere do Malaciek cez obec Gajary - skrátenie cestovného času
V poobednej špičke z Bratislavy zavedený interval 30 minút predĺžením vložených spojov končiacich vo Vysokej pri Morave po Záhorskú Ves
Cez víkend zavedený nový ranný spoj z Bratislavy
Optimalizácia CP linky 225 v ranných hodinách
Okrem zmeny cestovných poriadkov nastane od 12.12.2021 aj zmena názvov väčšiny zastávok.


02.12.2021 | Upr.: 10.05.2022

Nový autobusový dopravca

Od 15. novembra 2021 bude v obciach a mestách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu nový dopravca, ktorým je spoločnosť ARRIVA. Nový dopravca vzišiel z verejnej súťaže vyhlásenej BSK a nahradí doterajšieho poskytovateľa tejto dopravnej služby. ARRIVA bude poskytovať v kraji autobusovú dopravu najbližších 10 rokov.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


29.10.2021

Zmeny cestovných poriadkov od 01.07.2021

010225 Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves, IDS BK 225 [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]

Nový spoj č. 9 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod. - preložený z linky 102418

102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky, IDS BK 240  [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]
Na spojoch linky 102418 zmena chronometráže z dôvodu dĺžky jazdnej doby.

Spoj č. 59 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:26 hod.
Spoj č. 61 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:30 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:27 hod.
Spoj č. 65 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:27 hod.
Spoj č. 103 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod., preložený na linku 010225.
Spoj č. 115 (X) - s odchodom Stupava, aut.st. o 13:30 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:27 hod., zmenený na čas s odchodom Stupava, aut.st. o 13:35 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:26 hod.
Spoj č. 117 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod.
Spoj č. 125 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod.
Spoj č. 145 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:24 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:22 hod.
Spoj č. 147 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod.
Spoj č. 128 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:41 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:50 hod., zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:51 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:00 hod.


15.06.2021

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji od 1.3.2013

Brífing k spusteniu I. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktorý mal byť v piatok 1. marca 2013 o 10:00 na AS Mlynské Nivy Bratislava, sa ruší.

Na základe informácie dodávateľa  softvérovej aplikácie zo dňa 28.2.201, došlo k technickým nedostatkom pri poslednom dni skúšobnej prevádzky. Dodávateľ na odstránení nedostatkov intenzívne pracuje, aby boli odstránené v čo najkratšom čase. Preto sa posunie spustenie zavedenia integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. O ďalšom postupe bude cestujúca verejnosť informovaná v najbližších dňoch.  

28. 2. 2013

V súvislosti so zavedením Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) od 1.3.2013 Vám oznamujeme zmenu príslušného cestovného poriadku, ktorým sa zabezpečuje obslužnosť obce Záhorská Ves. V cestovnom poriadku boli doplnené názvy liniek IDS BK, príslušné zóny k jednotlivým zastávkam a poznámky k linke napr. o zaradení do IDS BK, platnosti prepravného poriadku a pod.