Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 06.10.2022

Turizmus » Webkamera

Webkamera

Kamera zachytáva rakúsky breh Moravy (spodná časť fotografie), slovenský breh v Záhorskej Vsi s najzápadnejším bodom Slovenskej republiky.

Stránka s webkamerou


Webkameru prevádzkuje firma Airvawe, s.r.o.
Jaroslav Jánoš