Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 06.10.2022

Samospráva » Obecný úrad

Obecný úrad

Členenie obecného úradu

Veronika Annušová
veronika.annusova@zahorskaves.sk

 • matrika
 • overovanie listín a podpisov
 • referát prevádzky kompy
 • referát archívu Obecného úradu

Viera Adámková
viera.adamkova@zahorskaves.sk

 • referát registratúry, podateľňa
 • evidencia a výber poplatkov (vývoz fekálii, vyhlásenie miestnym rozhlasom, služby občanom, rybárske lístky, overovanie žiadosti registra trestov, evidencia psov)
 • správca 21BJ
 • referát bytových a nebytových služieb

Anna Antaličová
anna.antalicova@zahorskaves.sk

 • pokladňa
 • evidencia obyvateľstva
 • výherné hracie prístroje
 • ubytovňa
 • referát cintorína
 • koordinátor AČ
 • referát výstavby
 • prideľovanie súpisných čísel
 • zástupca matrikára

Stanislava Orgoňová
stanislava.orgonova@zahorskaves.sk

 • mzdy a personalistika
 • referát miestnych daní a poplatkov
 • vývoz komunálneho odpadu
 • referát životného prostredia

Michaela Danihelová
michaela.danihelova@zahorskaves.sk

 • referát účtovníctva
 • referát správy majetku
 • referát rozpočtových činností
 • fakturácia

Organizačná štruktúra Obecného úradu v Záhorskej Vsi (26. 08. 2014)

Budova obecného úradu

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  7,30 - 12,00 12,30 - 15,30
Utorok: 7,30 - 12,00 12,30 - 15,30
Streda: 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 - 14,00