Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 22.01.2020

Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.01.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVUA A PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej sume: 2.000,- EUR.
Predmet predaja: Hnutel'ná vec "Čelný nakladač Trac-Lift TL 220" na traktor Zetor v počte 1ks v cene 2.000,EUR.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente
 

Návrh Dodatku č. 9 k k VZN obce č. 3/2008

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.12.2019


Návrh rozpočtu na rok 2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.11.2019


Návrh Dodatku 7 k VZN 1/2013

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2019


Návrh VZN 3/2019

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2019


Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.11.2019


Výročná správa za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2019 | Zmenené: 23.10.2019


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená Od 26.12.2019 od 13,30hod .

1. Detský Karneval

Detský karneval

Detské inrisko Gaštanko Vás pod záštitou starostu obce Záhorská Ves pozýva na

I. Detský Karneval

sobota 22. 02. 2020 v KD Záhorská VES

Plagát vo formáte PDF na stiahnutie

21. reprezentačný ples

21. reprezentačný ples

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Záhorská Ves Vás srdečne pozývajú na

21. reprezentačný ples

8. 2. 2020 o 20.00 hod. KD.

Do tanca bude hrať hudobná skupina EXE.

Vstupné 40 Eur.

Program na plese:
Jakub Horáček - spev a hra na akordeóne
Mažoretky Tina Bratislava
Operná speváčka Kollárová Lucia

Nové vo fotogalérii

Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine
Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena

Najnovšie dokumenty

 • Dodatok č. 9 k VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves
  pdf [79.39 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ 23. 12. 2019
  pdf [72.63 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ 27. 12. 2019
  pdf [158.02 KB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ 27. 12. 2019
  pdf [147.73 KB]
 • Uznesenia a zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 16 12. 2019
  pdf [1.78 MB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie