Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Hlavný kontrolór obce

  Hlavný kontrolór obce

  Hlavného kontrolóra obce aktuálne vykonáva: Mgr. Rúth Kaderová

  Kontakt: kontrolor@zahorskaves.sk

  Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon"), vydal starosta obce Záhorská Ves Smernicu č.1I2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

  Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávatel'a je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce Záhorská Ves Mgr. Rúth Kaderová.

  Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať: - osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves.

  - písomne na adresu:
  Hlavný kontrolór obce Záhorská Ves
  Obecný úrad Záhorská Ves
  Hlavná 29/184
  900 65 Záhorská Ves Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra".

  - elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves: kontrolor@zahorskaves.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2021