Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Farnosť


  Na začiatok

  Farnosť – O farnosti

  O Farnosti

  Farnosť svätého Michala archanjela Záhorská Ves

  História kostolov v Záhorskej Vsi

  O našej obci sa v historickom prameni píše už v roku 1301 v Uhorskom súpise obcí a miest (Magyarország vármegyei és városai) pod názvom Magyarfalwa. V roku 1906 obecné zastupiteľstvo obec premenovalo na Magyarfalu. Od roku 1918 je názov obce Uhorská Ves a od 1. januára 1949 Záhorská Ves.

  Prvý kostol bol postavený v časoch Rakúsko - Uhorska, druhý v období Slovenskej republiky. Predchádzajúci kostol už neexistuje a druhý je postavený v strede obce a slúži veriacim. Starý kostol stál v časti obce, ktorá asi práve preto nesie názov Zákostelí. Postavili ho v roku 1678. Bol to jednoloďový chrám barokového slohu s predstavanou vežou a bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi a sv. Kataríne mučenici. Mal tri zvony. Okrem hlavného oltára mal dva bočné oltáre. Na hlavnom oltári bol hore obraz sv. Kataríny a pod ním obraz sv. Michala. Ľavý bočný oltár bol zasvätený mučeníkom - sv. Fabiánovi a sv. Šebastiánovi, pravý bol zasvätený sv. Floriánovi. Vtedajší cirkevný život sa niesol v znamení týchto svätých - odvtedy až doteraz boli v obci hody - katarínske a michalské.
  Kostol stál do roku 1938, kedy bol kvôli bezpečnosti veriacich zbúraný. Na Vianoce v roku 1937 sa totiž pod značnou ťarchou veriacich prevalil chórus, preto ho zbúrali. Na jeho mieste od roku 1815 stojí kamenný kríž.

  Dnešný kostol je od tohto miesta vzdialený asi 500 metrov a postavili ho na mieste prvej jednotriednej cirkevnej školy a potravinárskeho obchodu Konzum v rokoch 1939 - 1940. Stavba stála 523 tisíc korún, prispeli roľníci, vedenie Cukrovaru Uhorská Ves, ale aj remeselníci, obchodníci a robotníci. Jeho základný kameň vysvätili kňazi Kompánek Anton z Uhorskej Vsi a Kolavík František z vtedajšieho Hochštetna (Vysoká pri Morave). Projektoval ho Ing. arch. František Florians, dozor nad stavbou bola vykonávaná pod dozorom staviteľov Šterna a Blažka z Malaciek. Kostol bol posvätený 15. augusta 1940 otcom biskupom ThDr. Michalom Buzalkom. Tiež bol zasvätený sv. Michalovi a sv. Kataríne. Zo starého kostola sa prenieslo všetko zariadenie, iba staré lavice sa vymenili za nové.
  V dnešnom kostole na hlavnom oltári je hore obraz Boha Otca, nižšie je sv. Katarína a pod ňou sv. Michal archanjel. Po bokoch sv. Kataríny sú apoštoli sv. Lukáš, Matúš, Ján a Marek. Sv. Katarína je spolupatrónkou kostola a farnosti, aj keď zvyčajne sa používa označenie Kostol sv. Michala.
  Na ľavom bočnom oltári je socha Panny Márie, na pravom Božské srdce Ježišovo. Pod chórom je oltárik - Pieta a oltárik so sochou Jána Nepomuckého. Hore pod stropom, ešte v kostolnej lodi je obraz Posledná večera, ktorý venoval rodák Leopold Daniels, predseda Svetového kongresu Slovákov, ktorý zomrel v Kalifornii r. 2003. Kostolu slúžia tri zvony, z nich je pôvodný len „umieráčik", dva pôvodné vzalo vojsko na výrobu kanónov počas 1. svetovej vojny. V roku 1923 sa zakúpili dva nové, ktoré spolu s „umieráčikom" slúžia dodnes.
  Pôvodné zvony boli menšie, preto v starom kostole stačili drevené nosníky, v novom kostole v pristavanej veži sa urobila železná konštrukcia. V nej sú aj schody na chórus.

  Dnešný kostol je vynovený, opravená a vynovená je aj pôvodná fara a hlavne, že v nej už má obec svojho stáleho dôstojného pastiera ľudských duší.

   

  Kňazi v minulosti / Farári

  Ján Pospiech

  1941-1946

  Ján Ovšenka

  1946-1951

  Štefan Drinka

  1951-1957

  Jozef Olšovský

  1957-1960

  Izidor Štefék

  1960-1966

  Július Lučiviansky

  1966

  Štefan Turček

  1966-1968

  Jozef Cigánek

  1968-1975

  Jozef Kučerík

  1975-1980

  Ladislav Labo

  1980-1982

  Anton Strholec

  1982-1985

  Ladislav Labo

  1985-1996

  Milan Šamaj

  1996-1997

  Stanislav Sabol

  1997-2006

  Miroslav Bederka

  2006-2008

  Stjepan Knatek

  2008-2012

  Jozef Nádasky

  2012-2015

  Marián Libič

  2015

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022