Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Materská škola

  Základná škola


  Na začiatok

  Materská škola – História MŠ

  História Materskej školy

  „Správy a pokyny riaditeľky:
  Riaditeľstvo opatrovne bude viesť záznamy o výške a váhe detí ako aj výskumy zraku a bude môcť každého rodiča o zmenách dieťaťa informovať.
  Ďalej riaditeľka opatrovne prosí rodičov, aby boli nápomocní a spolupracovali pri výchove detí. Neučiť deti robiť rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Nebrániť deťom hru a s ňou vzniklý neporiadok, veď hra je deťom to, čo je dospelým práca. Príkladom a múdrou radou odstraňovať zlé zvyky. Čím menej trestať telesne, lebo dieťa tým zhrubne. Neni dovolené brať deti na večerné predstavenia. Nerozprávať deťom hrúzostrašné rozprávky o nadprirodzených bytostiach, ale radšej rozprávky o kvetinkách a zvieratkách."
  /Citát z prvej zápisnice z Rodičovského združenia napísanej dňa 7.3.1948 pani Irenou Prikrylovou/

  Presný dátum založenia detskej opatrovne nám nie je známy. Prvé zápisy poukazujú na rok 1947, podľa ktorých štátna detská opatrovňa bola zriadená v jednej miestnosti colnice a prvou menovanou riaditeľkou bola pani Pajtinová. Deti sa nestravovali, bola zavedená dvojaká denná dochádzka - obedovať dochádzali domov. V roku 1948 už záznamy hovoria o MŠ v Záhorskej Vsi. V tomto období bola započatá výstavba budovy MŠ na pozemku Ilzy Jungovej, na ktorom stál dlhé roky hostinec. Po jeho zbúraní sa započalo so stavbou MŠ. Financovalo ju Povereníctvo školstva a bola to prvá budova postavená v rámci povojnovej výstavby v dvojročnom budovateľskom pláne v obci Záhorská Ves. Budova bola odovzdaná svojmu účelu 25.5.1950 a slúžila potrebám MŠ až do roku 1981.

  Školský rok 1951-1952 bol pre MŠ veľmi významný, pretože sa začínal v novej budove s celodennou výchovnou starostlivosťou. Personál bol doplnený o kuchárku a upratovačku. Riaditeľkou bola pani Cupalová a pestúnkami pani Valentovičová a pani Doršicová. Prvou kuchárkou bola Mária Schneiderová a upratovačkou Júlia Šimoničová. Boli však problémy s obsadzovaním učiteľského personálu, nakoľko Záhorská Ves bola pohraničnou obcou a prístupná iba na policajné povolenie pre občanov bývajúcich mimo Záhorskej Vsi. I z tohto dôvodu bol v budove MŠ zriadený byt pre riaditeľku.
  Éra socializmu bola obdobím plánovaného vývoja predškolskej výchovy. Za vzor spočiatku slúžila výchova detí sovietskeho typu podľa A.S.Makarenka.
  V školskom roku 1963-1964 učiteľky dostali do rúk prvé osnovy a metodiku, podľa ktorých začali pracovať. V školskom roku 1966-1967 bol zavedený do výchovy Program výchovnej práce v materskej škole, ktorý sa v aktualizovaných a renovovaných podobách používa dodnes.
  V rokoch 1977-1978 učiteľky absolvovali cyklické školenia k novým osnovám výchovnej práce. Organizované boli metodické dni zamerané na zlepšovanie výchovno-vzdelávacej práce s deťmi. Učiteľky museli povinne absolvovať ideovo-politické vzdelávanie, ktoré končilo pohovormi. Dátum 1.2.1982 sa zapísal do histórie MŠ presťahovaním sa do novej budovy vybudovanej v akcii Z, ktorá už 25 rokov slúži svojmu účelu. Osemdesiate roky boli v MŠ poznačené vrcholením socializmu. Slávnosti boli zamerané na oslavy VOSR, vystúpenia pre dôchodcov, Vianoce s dedom Mrázom, oslavy Februárového víťazstva, MDŽ, oslavy 1. a 9. mája, SNP. Materská škola spolupracovala so ZŠ, závodom Strojstav a JRD Záhorská Niva.

  Zlom nastal po nežnej revolúcii v deväťdesiatych rokoch. Učiteľky si oddýchli od metodických dní a nemuseli už absolvovať IPV. Do materských škôl vstúpila demokracia a personálne zmeny vo funkciách riaditeliek materských škôl. V roku 1991 bol zaznamenaný aj najnižší počet detí v histórii MŠ, t.j. 30 detí v celej MŠ. Školské akcie začali dostávať inú podobu a prestali byť politické. Orientovali sa na deti a rodinu - oslavy Dňa detí, Dňa matiek, športové dni, Dni úcty k straším a na Vianoce prichádza Mikuláš a Ježiško. Do práce s deťmi sme zaraďovali ľudové tradície a začala sa spolupráca s MŠ z Angernu a s jej riaditeľkou pani Margit Nowak. V roku 1994 sme prvý krát spoločne vítali jar. Článok o tejto akcii, ktorý vyšiel aj v československom odbornom časopise predškolská výchova sa stal vzorom pre organizovanie „Vítanie jari" aj v iných materských školách. 

  Významnými osobnosťami, ktoré prispeli svojou činnosťou k rozvoju MŠ a výchove detí boli bezpochyby:

  Za 70 rokov fungovania MŠ sa na poste riaditeľky vystriedali:

  V materskej škole sa podľa dostupných záznamov vystriedalo asi 2 407 detí. 

  História MŠ

  Prečítajte si aj o Histórii mažoretiek v našej Materskej škole

   

   

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022