Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – VZN

  VZN

  VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  30.10.2019 Dodatok č. 2 k VZN 1/2014 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou Záhorská Ves v JESENI ŽIVOTA p. o. pdf    [294.17 KB] -
  26.06.2019 Dodatok č. 8 k K VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [286.85 KB] -
  15.04.2019 Dodatok č. 7 k VZN obce č 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [107.51 KB] -
  17.01.2019 VZN 1/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ pdf    [515.89 KB] -

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2019