Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – VZN

  VZN

  VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  14.01.2021 VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Záhorská Ves pdf    [6.41 MB] -
  23.12.2020 VZN 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves. Príloha 2: Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za rozvoj pdf    [466.42 KB] pdf    [285.28 KB]
  23.12.2020 VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 pdf    [5.48 MB] -
  22.12.2020 Dodatok č. 8 k VZN . 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves pdf    [244.06 KB] -
  17.09.2020 Dodatok č. 11 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [103.85 KB] -
  23.06.2020 Dodatok č. 10 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [97.75 KB] -
  17.01.2020 Dodatok č. 9 k VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [79.39 KB] -

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2021