Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Materská škola

  Základná škola


  Na začiatok

  Materská škola – Materská škola

  Materská škola

  Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V jeho pôsobnosti sa postupne za podpory pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča a pod vedením pani riaditeľky Jany Soboličovej rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014 prešla rozsiahlou prestavbou a dnes je už naša materská škola päť triedna, tri triedy sú na prízemí a dve triedy na poschodí s kapacitou 105 detí. Materská škola poskytuje plný komfort pre deti i personál.

  Dĺžka štúdia:

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, prijímame deti od dvoch rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

  Poloha našej materskej školy, dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne a v neposlednom rade zapojenie sa do projektu nám ponúkli rozhodnutie pre voľbu názvu Školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky Danka a Suzi. Logo sme prevzali z loga Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, pretože nám je blízke a vystihuje podstatu v našej materskej škole. Tak, ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom území a hranice im nerobia problémy. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru a medzi sebou sa o tom rozprávajú.

  Materská škola ďalej podporuje:

  Takisto rozvíjame osobnosť detí prostredníctvom projektov, a to:

  V tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje nemecký jazyk prostredníctvom projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" v popoludňajších hodinách lektorkou Mgr. Janou Báchorovou. Anglický jazyk sa vyučuje prostredníctvom jazykovej školy Pro Americana.

  MŠ odporúča

  Milí naši rodičia, milé naše deti.

  Všetci sme sa ocitli v zložitej a neznámej situácii. Ťažko sa vyrovnávame s tým, že sa narušil náš zabehnutý režim a stratili sme vzájomný kontakt.
  Myslíme na Vás a hlavne na naše a Vaše deti. Máte možnosť naplno využiť čas strávený so svojimi deťmi. Veľa sa spolu hrajte, kreslite, rozprávajte, čítajte im rozprávky, zapájajte ich do bežného života. Pre inšpiráciu Vám ponúkame:

  Prajeme Vám, aby ste tieto ťažké chvíle prežili v zdraví a láske.
  Vaša MŠ


  27.03.2020

  Materská škola oznamuje

  Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom, že minister školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
  Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým že:

  Jana Soboličová, riaditeľka MŠ


  27.03.2020

  2% zaplatenej dane pre OZ pri MŠ

  Venujte nám prosím 2% zaplatenej dane. Venujete ich svojim deťom, na ich vzdelávanie, výchovu, rozvoj , zlepšenie prostredia, v ktorom trávia značnú časť dňa.

  ĎAKUJEME.

  Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


  06.02.2020

  Dokumenty a tlačivá MŠ

  VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  22.10.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2018/2019 pdf    [290.75 KB] -
  07.02.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2017/2018 pdf    [322.52 KB] pdf    [246 KB]
  02.01.2018 Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školly ocx    [14.24 KB] pdf    [349.51 KB]
  16.11.2017 Školský vzdelávací program Zvedavé vranky - pdf    [288.94 KB]
  16.11.2017 Školský poriadok MŠ - pdf    [723.98 KB]
  21.10.2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) - pdf    [1.27 MB]
  06.03.2012 Metodické združenie - pdf    [443.24 KB]

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2020