Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Materská škola

  Základná škola


  Na začiatok

  Materská škola – Materská škola

  Materská škola

  Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V jeho pôsobnosti sa postupne za podpory pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča a pod vedením pani riaditeľky Jany Soboličovej rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014 prešla rozsiahlou prestavbou a dnes je už naša materská škola päť triedna, tri triedy sú na prízemí a dve triedy na poschodí s kapacitou 105 detí. Materská škola poskytuje plný komfort pre deti i personál.

  Dĺžka štúdia:

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, prijímame deti od dvoch rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

  Poloha našej materskej školy, dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne a v neposlednom rade zapojenie sa do projektu nám ponúkli rozhodnutie pre voľbu názvu Školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky Danka a Suzi. Logo sme prevzali z loga Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, pretože nám je blízke a vystihuje podstatu v našej materskej škole. Tak, ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom území a hranice im nerobia problémy. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru a medzi sebou sa o tom rozprávajú.

  Materská škola ďalej podporuje:

  Takisto rozvíjame osobnosť detí prostredníctvom projektov, a to:

  V tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje nemecký jazyk prostredníctvom projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" v popoludňajších hodinách lektorkou Mgr. Janou Báchorovou. Anglický jazyk sa vyučuje prostredníctvom jazykovej školy Pro Americana.

  Oznam pre rodičov predškolákov

  Informácia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre ročičov predškolákov


  11.02.2021

  Obnovenie prevádzky materskej školy

  Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje, že od pondelka 8. februára obnovuje prevádzku pre všetky deti.
  Podmienkou je negatívny test zákonných zástupcov, čo rodič potvrdí podpísaním vyhlásenia pri nástupe dieťaťa do MŠ.
  Testovanie rodičov sa uskutoční v sobotu 6. februára od 10:00 hod v priestoroch Kultúrneho domu v Záhorskej Vsi.
  Tešíme sa na Váš návrat.


  08.02.2021

  Venujte 2% z dane OZ pri MŠ

  Venujte nám prosím 2% zaplatenej dane. Venujete ich svojim deťom, na ich vzdelávanie, výchovu, rozvoj, zlepšenie prostredia, v ktorom trávia značnú časť dňa.

  ĎAKUJEME.

  Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


  08.02.2021

  Ďakujeme za 2% z Vašich daní

  Vďaka 2% z Vašich daní pribudla deťom na školskom dvore lezecká stena v hodnote 3.040,-€. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli.

  Zmeny v školskom poriadku platné od 1.6.2020

  Dodatok č. 4 k školskému poriadku MŠ v Záhorskej Vsi


  01.06.2020

  Dôležité informácie

  V dokumente nižšie nájdete dôležité informácie k prevádzke MŠ v období počas pandémie COVID 19.

  Dokument s informáciami na stiahnutie

  Dokumenty a tlačivá MŠ

  VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  15.12.2020 Interná smernica o postupe a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie ocx    [24.81 KB] pdf    [158.12 KB]
  15.12.2020 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2019/2020 pdf    [285.93 KB] -
  29.05.2020 Dodatok č. 4 k školskému poriadku Materskej školy v Záhorskej Vsi vydaného dňa 10.09.2015 pdf    [118.13 KB] -
  22.10.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2018/2019 pdf    [290.75 KB] -
  07.02.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2017/2018 pdf    [322.52 KB] pdf    [246 KB]
  02.01.2018 Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školly ocx    [14.24 KB] pdf    [349.51 KB]
  16.11.2017 Školský vzdelávací program Zvedavé vranky - pdf    [288.94 KB]
  16.11.2017 Školský poriadok MŠ - pdf    [723.98 KB]
  21.10.2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) - pdf    [1.27 MB]
  06.03.2012 Metodické združenie - pdf    [443.24 KB]

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2021