Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Orgány obce

  Orgány obce

  Starosta obce:
  JUDr. Boris Šimkovič (nezávislý)
  tel. 0948 550 050

  Poslanci obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

  Obecná rada:

  Náplň práce komisíí

  Kultúrno športovej komisie:

  Finančnej komisie:

  Stavebnej komisie a ŽP:

  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2020

  16. september 2020
  13. október 2020
  18. november 2020
  15. december 2020
  Zasadnutia sú plánované v uvedené dni o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce a svojho zamestnania.

  Schválený: uznesením č. 14/2020 zo dňa 16.06.2020


  10.08.2020

  Komisie

  KULTÚRNO ŠPORTOVÁ

  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  STAVEBNÁ KOMISIA

  FINANČNÁ KOMISIA

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2020