Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Orgány obce

  Orgány obce

  Starosta obce:
  JUDr. Boris Šimkovič (nezávislý)
  tel. 0948 550 050

  Poslanci obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

  Obecná rada:

  Náplň práce komisíí

  Kultúrno športovej komisie:

  Finančnej komisie:

  Stavebnej komisie a ŽP:

  Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2019

  10. septembra 2019
  22. október 2019
  26. november 2019
  19. december 2019  - schvaľovanie rozpočtu na rok 2020

  Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla v utorok) o 18:00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri naplňaní samosprávnych
  funkcií obce a svojho zamestnania.

  Schválený: uznesením č. 70/2019 zo dňa 25. 06. 2019

  Plán zasadnutí na 2. polrok 2019 na stiahnutie

  Komisie

  KULTÚRNO ŠPORTOVÁ

  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  STAVEBNÁ KOMISIA

  FINANČNÁ KOMISIA

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2019