Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Občan

  Voľby


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Úradná tabuľa – stavebný úrad

  Oznam stavebného úradu

  Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 27.09.2022


  Oznamujeme občanom, že pracovníčka stavebného úradu Ing. Miriam Firčová, z dôvodu preberania agendy nebude prítomná na obecnom úrade v Záhorskej Vsi dňa 28.9.2022. Na obecnom úrade v Záhorskej Vsi bude opäť prítomná 12.10.2022 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. V prípade potreby ju môžete kontaktovať na tel. č. 034/7971255.

  Zverejnenie začatia územného konania

  Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 17.08.2022


  Dňa 18.07.2022 podala spoločnosť PRESS & BURG Consulting s.r.o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava v zastúpení vlastníka stavby: Globalrest s.r.o., Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Hotelový a rekreačný komplex na pozemkoch par.č. 767/1, 767/6, 767/7, 167/9, 7671 10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14, 767/15, 767/16, 767/17, 767/47, 774/1, 774/15, 774/16, reg. "C", v k.ú. Záhorská Ves.

  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby podľa par. 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

  Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 16.08.2022


  Stavba: Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves, líniová stavba, k. ú. Záhorská Ves. Vodoprávne konanie vo veci  predĺženia lehoty výstavby.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Stavebné povolenie - Obytná zóna 6 RD Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 13.06.2022


  Stavebné povolenie pre stavbu Obytná zóna 6 RD Záhorská Ves, Komunikácie a spevnené plochy  na parc.č.: 804/18, 804/83 reg. „C“  kat. úz.: Záhorská Ves.

  Oznámenie o začatí stavebného konania

  Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 05.05.2022


  Stavba Komunikácie a spevnené plochy na pozemku par.č. 804/18, 804/83 reg. "C" v k. ú. Záhorská Ves.
  Žiadateľ: EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67

  Oznámenie o začatí stavebného konania, PDF dokument

  Oznam stavebného úradu

  Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 25.04.2022


  Oznamujeme občanom, ktorí majú záujmem o riešenie požiadaviek ohľadom stavieb a podávaní žiadosti na stavebný úrad nemusia cestovať do Malaciek, ale môžu konzultovať každý nepárny týždeň v stredu s pracovníčkou stavebného úradu pre obec Záhorská Ves s pani Firčovou Miriam, ktorá bude prítomná na obecnom úrade v Záhorskej Vsi v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod..

  Info k čipovaniu smetných nádob

  Vážení spoluobčania,
  v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23. 8. 2022 do 26. 8. 2022; od 6. 9. 2022 do 9. 9. 2022 a od 20. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

  Prečo čipujeme nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad?

  Momentálne v našej obci vychádza ročne viac ako 220 kg zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu na obyvateľa, čo je stále veľmi vysoké číslo v porovnaní s inými obcami na Slovensku. Hoci nám v roku 2021 stúpla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci na 28,46 %, napríklad v Suchohrade bolo vytriedených až 47,34 %. Produkujeme veľa odpadu a zároveň stále málo triedime. Navyše, ceny za odvoz, spracovanie a skládkovanie zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu stúpajú a naďalej budú stúpať, lebo skládkovanie je veľmi drahé. Dôležité je preto recyklovať, správne triediť odpad a mať evidenciu o skutočnom počte vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu z jednotlivých domácností.
  Ak namiesto triedenia hádžeme všetko do nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, sami si vývoz smetí predražujeme. Za vytriedený odpad neplatíme, platíme len za zmesový (zmiešaný)komunálny odpad.

  Čo získame čipovaním?

  V prvom rade vďaka čipom získame evidenciu vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu. Budeme mať informácie o skutočnom počte vyvezených zberných nádob, čo zabezpečí objektívnu fakturáciu za manipuláciu s nádobami a minimalizáciu reklamácie vývozov. Presné údaje o počte vývozov vytvoria priestor na motiváciu občanov k výraznejšiemu triedeniu odpadu a k prijatiu zodpovednosti za vytvorený odpad. Evidencia zároveň poskytne prehľad o produkcii odpadu a pomôže znížiť počet skrytých tvorcov odpadu, tzv. čiernych duší. Čiernymi dušami sa označujú občania, ktorí si platia za jednu smetnú nádobu, no nechávajú si ich vynášať viac, platia si za jeden vývoz mesačne, ale nechávajú si nádobu vysýpať každé dva týždne a podobne. Celkové náklady za komunálny odpad sa totiž rozrátavajú medzi nás všetkých a doplácame na to napriek tomu, že triedime. Pridanou hodnotou pre našu obec je napríklad aj to, že na základe získaných transparentných údajov o vývozoch môže poskytovať občanom viac informácií a kvalitnejšie služby.

  Ako a kedy prebehne čipovanie?


  Čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad sa v obci uskutoční počas obvyklého zberu odpadu, preto stačí, ak svoje nádoby vynesiete vo vývozný deň (v utorok) pred dom, vyvezú vám odpad, nádoby ponecháte pred domom až do piatka večera daného týždňa, pracovníci FCC Zohor vám na ne nainštalujú čip, resp. tí, ktorí už budú mať nainštalovaný čip, si môžu nádobu na odpad odložiť. V prípade, že do piatka večera nebudete mať nainštalovaný čip na nádobe, nevadí, môžete si ju napriek tomu odložiť v piatok večer, pretože vám ju pravdepodobne pracovníci FCC nestihli v ten týždeň očipovať a dostanú sa k vám v ďalšom termíne vývozu, keď sa postup zopakuje na neočipovaných nádobách.

  Takto bude vyzerať čip na vašich nádobách na komunálny odpad:


  Termíny čipovania budú v dňoch:

  I. etapa od UTORKA 23. 8. 2022 až do PIATKA VEČERA 26. 8. 2022,
  II. etapa od UTORKA 6. 9. 2022 až do PIATKA VEČERA 9. 9. 2022,
  III. etapa od UTORKA 20. 9. 2022 až do PIATKA VEČERA 23. 9. 2022.

  V týchto termínoch poprosíme o vyloženie nádob na zmesový (zmiešaný)komunálny odpad všetkých bez ohľadu na to, či máte vývoz raz mesačne alebo dva razy mesačne.


  !!! POZOR !!!


  V prípade, že by niekto nemal očipovanú nádobu na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad do PIATKA VEČERA 23.09.2022, prosíme vás v PONDELOK 26.09.2022 kontaktujte obecný úrad osobne alebo telefonicky na čísle 034/7780385 (p. Orgoňová- voľba 3),
  PRETOŽE OD 01.10.2022 BUDÚ V OBCI ZÁHORSKÁ VES VYVÁŽANÉ LEN OČIPOVANÉ NÁDOBY NA ZMESOVÝ (ZMIEŠANÝ) KOMUNÁLNY ODPAD.


  Ďakujeme vám za spoluprácu.

  Leták PDF

  Prevádzkové hodiny Zberný dvor

  Streda: od 12.00 do 17.00
  Sobota: od 10.00 do 14.00

  Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

  Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu

   

  Čo kam patrí

  Radíme, ako správne triediť odpad.

  Poďakovanie starostu

  chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
  Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
  Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
  Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
  Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
  Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
  Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
  Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

  S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
  Váš starosta Boris Šimkovič

  Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

  Preto:
  Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
  Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
  Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

  Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

  Kuchynský odpad

  Nové vo fotogalérii

  Foto Úspech žiačok v mažoretkovom športe
  Foto Stavanie máje

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022