Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Občan

  Voľby


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Úradná tabuľa

  Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.06.2020


  Obec Záhorská Ves, ul. Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves
  podľa $ 9a odst.1 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 300,- EUR.

  Predmet predaja: Hnuteľná vec „Plynový horák GB.GANZ,typ ABG -30 -D/F -21-0 v minimálnej hodnote: 300,-EUR.

  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 03.07.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.06.2020


  Obec Záhorská Ves podľa $ 9a odst.1 písm.c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.550,- EUR.

  Predmet predaja: Hnuteľná vec „Plynový horák GB.GANZ, typABG -30 -D/F -2-1-0 v minimálnej hodnote: 1550,-EUR

  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 03.07.2020 do 12,00 hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.06.2020


  Obec Záhorská Ves podľa $ 9a odst.1 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ZÁMER PRIAMEHOPREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

  Predmet predaja: Hnuteľná vec „FEKÁLNA CISTERNA" v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 03.07.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Návrh - Monitorovacia správa PHSR

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


  Návrh - Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves za roky 2015-2022, Monitorovacia správa rok 2019

  Návrh - Prevádzkový poriadok - Zberný dvor

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Návrh Zberný dvor v Záhorskej Vsi PREVÁDZKOVÝ PORIADOK platný od 01.07.2020.

  Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2014

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Záhorská Ves č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6 - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

  Návrh - Dodatok č. 10 k VZN obce č. 3/2008

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.05.2020


  Návrh - Dodatok č. 10 k VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves.

  Verejná vyhláška

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.04.2020


  Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Malacky - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu územného systému ekologickej stability

  Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


   

  Výročná správa za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2019 | Zmenené: 23.10.2019


  Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce Záhorská Ves za rok 2018

  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


  Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020 - zaslanie záverečného stanoviska

  Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

  Preto:
  Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
  Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
  Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

  Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je zatvorená od 30.06.2020 o 15,30 hod pre vysokú hladinu Moravy .

  Nové vo fotogalérii

  Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine
  Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2020