Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Občan

  Voľby


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Oznamy obce

  Zber kuchynského odpadu

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.01.2022


  Vážení občania, v našej obci zavádzame zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Každá domácnosť obdržala zdarma plastové vedierko a špeciálne kompostovateľné vrecká. Obyvatelia sa pri zbere kuchynského odpadu môžu riadiť informačným letákom, ktorý obdržali s vedierkom.
  Vývoz kuchynského odpadu sa bude realizovať 1 x za dva týždne počas zimných mesiacov a 1 x za týždeň počas letných mesiacov. Zber bude prebiehať priamo z Vašich domácnosti vždy v stredu, kýblik vyložíte ráno pred bránu. Na zber kuchynského odpadu nepoužívajte plastové vrecká, odpad zbierajte do kompostovateľných vrecúšok. Pri bytových domoch budú 120 l nádoby na kuchynský odpad hnedej farby.
  Zberom bioodpadu spoločne chránime životné prostredie, pretože tieto odpady nepôjdu zbytočne na skládku.

  Najbližšie termíny zvozov:
  26.01.2022
  09.02.2022
  23.02.2022
  09.03.2022
  16.03.2022
  23.03.2022
  30.03.2022

  Zber kuchynského odpadu - informácia na stiahnutie v PDF formáte

  Oznam Záhorský hlásnik

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.12.2021


  Vážení čitatelia a vážené čitateľky Záhorského hlásnika. V novom čísle Záhorského hlásnika sa na strane č.4 objavil chybný text, ktorý znie: "Aj vďaka Vám sa podarila zrealizovať inštalácia obecného jazierka v rámci projektu Gesto pre mesto. ĎAKUJEM"

  V skutočnosti by mal byť uvedený nasledujúci text, ktorý je zároveň správny: "Aj vďaka finančným prostriedkom BSK z dotačnej schémy individuálnych dotácií sa podarila obecnému úradu zrealizovať inštalácia obecného jazierka. ĎAKUJEM" Za chybný text sa dodatočne ospravedlňujeme.

  Mgr. Dávid Malík, redaktor Záhorského hlásnika

  Pozor! Zebra na ceste – bezpečný priechod pri Materskej škole

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2021


  V rámci grantového programu MUNICIPALITY 2020 - POZOR! ZEBRA NA CESTE, ktorého vyhlasovateľom je ČSOB Nadácia, bol Obci Záhorská Ves schválený grant vo výške 4 600,00 EUR. Finančné prostriedky z tohto grantu boli využité na zviditeľnenie a nové osvetlenie priechodu pre chodcov pri Materskej škole. Realizáciou projektu prispejeme k celkovému zlepšeniu dopravnej situácie v obci Záhorská Ves a hlavne k vyššej bezpečnosti pre deti.
  Na "Osvetlenie priechodu pre chodcov pri Materskej škole" obec získala grant vo výške 4 600,- EUR.

  Správa v PDF formáte

  Oznam

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.11.2021


  Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy na pevnej telefonickej linke na OcÚ (034/7780385), Vás žiadame kontaktovať OcÚ na mobilné číslo 0902 965 904, až do odvolania. Ďakujeme.

  Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.11.2021


  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.
  Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Nový autobusový dopravca

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.10.2021


  Od 15. novembra 2021 bude v obciach a mestách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu nový dopravca, ktorým je spoločnosť ARRIVA. Nový dopravca vzišiel z verejnej súťaže vyhlásenej BSK a nahradí doterajšieho poskytovateľa tejto dopravnej služby. ARRIVA bude poskytovať v kraji autobusovú dopravu najbližších 10 rokov.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Organizácia školského roku 2021/2022 v MŠ

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 27.08.2021


  Nástup detí do materskej školy v novom školskom roku 2021/2022 je 2. septembra od 6.00 hod. do 8.00 hod.
  Prevádzka materskej školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod.
  Rodič predkladá pri nástupe do MŠ a po každom prerušení do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ( vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti(v prílohe).

  Do MŠ treba deťom priniesť osobné veci:

  Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, nápoje, cennosti a hračky.
  Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky, cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.

  Rozdelenie detí do tried bude zverejnené pri vstupe do MŠ
  Neprítomnosť dieťaťa treba odhlásiť najneskôr do 7.50 hod. na tel. čísle 034 7780308.
  Do materskej školy môžu vstupovať osoby nad 6 rokov len s prekrytými hornými dýchacími cestami a s použitím dezinfekcie rúk.

  Tešíme sa na vás!
  Vaša MŠ

  Zmeny cestovných poriadkov od 01.07.2021

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.06.2021


  010225 Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves, IDS BK 225 [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]

  Nový spoj č. 9 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod. - preložený z linky 102418

  102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky, IDS BK 240  [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]
  Na spojoch linky 102418 zmena chronometráže z dôvodu dĺžky jazdnej doby.

  Spoj č. 59 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:26 hod.
  Spoj č. 61 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:30 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:27 hod.
  Spoj č. 65 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:27 hod.
  Spoj č. 103 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod., preložený na linku 010225.
  Spoj č. 115 (X) - s odchodom Stupava, aut.st. o 13:30 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:27 hod., zmenený na čas s odchodom Stupava, aut.st. o 13:35 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:26 hod.
  Spoj č. 117 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod.
  Spoj č. 125 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod.
  Spoj č. 145 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:24 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:22 hod.
  Spoj č. 147 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod.
  Spoj č. 128 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:41 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:50 hod., zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:51 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:00 hod.

  Sčítanie obyvateľov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.06.2021


  Vážení občania,
  od 3 mája do 13. júna 2021 sa koná dosčítavanie obyvateľov pomocou asistovaného sčítania. K dnešnému dňu 11.6.2021 sa v našej obci sčítalo 94,17% obyvateľov.
  Oznamujeme Vám, že sčítanie prebieha aj počas víkendu t.j. 12. a 13. júna. Kto sa ešte nesčítal, môže kontaktovať stacionárneho asistenta sčítania počas víkendu na tel. čísle 0902965904 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.

  Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.04.2021


  Od 26.04.2021 (pondelok) premávajú spoje v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania.

  Dôležitá informácia! Zmena účtu pri všetkých platbách

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.01.2021


  Účet vedený vo VÚB Banke bude natrvalo zrušený od 01.02.2021.

  Nový účet bude vedený v banke ČSOB.
  IBAN: SK56 7500 0000 0040 2866 1917

  Prosíme občanov, aby terajšie úhrady vedené do VÚB Banky uhrádzali od 01.02.2021 na nový účet v banke ČSOB.

  Informácia na stiahnutie v PDF formáte.

  Obecný úrad v režime nestránkových dní

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.01.2021


  Lockdown od 01.01.2021

  Obec Záhorská Ves žiada občanov a klientov obecného úradu, aby počas locdownu (t. j. do 24.01.2021) obmedzili priame vybavovanie na obecnom úrade.

  Žiadame Vás o komunikáciu s obecným úradom

  List starostu

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.12.2020


  Vážení spoluobčania,

  na roky, ktoré v Záhorskej Vsi prežívame v kľude a spolupatričnosti sa akosi zabúda. Pokoj a láska, spolupatričnosť je niekde v hmle!
  Do popredia idú arogantné sily, ktoré poznajú len nenávisť, hanobenie, urážanie, klamstvo.
  Spoločnosť, aj u nás v obci sa polarizuje a malá menšina tu rozosieva vedome neistotu, nenávisť a urážanie!
  Vznikajú z toho problémy, ktoré hraničia so zákonom a treba to riešiť! Vyzývam všetkých, ktorí už nevedia od závisti a nenávisti k obecnému úradu a mojej osobe čo robiť, aby brzdili, preverili a potom riešili. Aby si každý jeden občan plnil to, čo mu hovorí zákon. Klamstvá a polopravdy, ktoré rozosievajú títo „občania" po sociálnych sieťach sú semenom problémov. Preto nereagujte na nezmysly a klamstvá! Karma je zdarma!
  Všetci vieme aká je Záhorská Ves, všetci vieme odkiaľ pochádzame a kde odpočívajú naši otcovia a matky!
  Česť všetkým čestným občanom, ktorí si vážia poctivú robotu. Nezabúdajme na to! Naša Morava tečie stále rovnakým smerom!
  Ďakujem.
  Váš starosta

  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.11.2020


  Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvatel'ov, domov a bytov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné - výlučne elektronické sčítanie a prvé integrované sčítanie. Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 nájdete TU v PDF dokumente.

  Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.10.2020


  Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

  Viac informácií o postupe registrácie chovov ošípaných nájdete TU v dokumente od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec.

  Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.09.2020


  Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas.

  Odpovede na najčastejšie otázky ako bude od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba nájdete TU v PDF dokumente, alebo si ich môžete prečítať na webovej stránke bratislavského samosprávneho kraja.

  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.09.2020


  Tlačová správa Štatistického úradu SR z 16. 9. 2020 k prebiehajúcemu sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

  Návrh hotelového a rekreačného komplexu

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.09.2020


  Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 17.04.2020


  Odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v nasledovných dokumentoch.

  Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.04.2020


  Od dňa 01. 04. 2020 je rozsah stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách nasledovný:
  Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok - 08.00 - 11.00 hod.
  5treda - 13.00 - 16.00 hod.

  Viac informácií vrátane rozsahu vykonávaných úkonov nájdete TU v PDF dokumente.

  Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID-19

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.03.2020


  Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19.

  V období mimoriadnej situácie na Slovensku si občan, ktorý ukončil pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práce neschopný (riadne lekárom vypísaný na) (ďalej len: „DPN"), môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.

  Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch.
  Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je Dočasne práce neschopný (DPN).

  Viac informácií nájdete TU V PDF dokumente.

  Informácie o koronavíruse

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.03.2020


  Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji je zriadená osobitná internetová stránka, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/

  Hotelový a rekreačný komplex Záhorska Ves

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2019


  Investičný zámer Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves. Stiahnite si zip súbor, ktorý viete rozzipovať voľne dostupným programom napr 7zip. V zip súbore nájdete popis investičného zámeru a vizualizácie.

  Čo kam patrí

  Radíme, ako správne triediť odpad.

  Poďakovanie starostu

  chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
  Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
  Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
  Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
  Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
  Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
  Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
  Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

  S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
  Váš starosta Boris Šimkovič

  Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

  Preto:
  Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
  Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
  Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

  Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

  Kuchynský odpad

  Nové vo fotogalérii

  Foto Stavanie máje
  Foto Vybudovanie vonkajších priestorov ZŠ

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022