Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Občan

  Voľby


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Oznamy obce

  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.10.2020


  Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domova bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov - Tlačová správa z 19. októbra 2020

  Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.10.2020


  Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

  Viac informácií o postupe registrácie chovov ošípaných nájdete TU v dokumente od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec.

  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 12.10.2020


  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Malacky dňom 25. septembra 2020 od 12.00 hod.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2020 - výzva

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.10.2020 | Zmenené: 02.10.2020


  RÚVZ hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej dereatizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.09.2020


  Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas.

  Odpovede na najčastejšie otázky ako bude od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba nájdete TU v PDF dokumente, alebo si ich môžete prečítať na webovej stránke bratislavského samosprávneho kraja.

  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.09.2020


  Tlačová správa Štatistického úradu SR z 16. 9. 2020 k prebiehajúcemu sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

  Deratizácia

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.09.2020


  Vážení páni podnikatelia a občania Záhorskej Vsi.

  Na základe rozmnoženia hlodavcov (potkanov a myší) sa bude v obci Záhorská Ves vykonávať celoplošná deratizácia v dňoch 8., 9., a 10. 10. 2020.

 • OCÚ bude vykonávať deratizáciu vo svojich objektoch a priestranstvách.
 • Podnikatelia sú povinní vykonať v tieto dni deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných priestoroch, areáloch kde podnikajú. Odovzdať kópiu protokolu o vykonaní DP na OcÚ.
 • Občania vykonajú deratizáciu v objektoch, ktoré im patria, alebo ich využívajú. Občania vykonajú deratizáciu v týchto dňoch svojpomocne, biocídnymi prípravkami, ktoré sú dostupné v obchodnej sieti a schválené na tento účel.
 • Žiadam všetkých aby takto urobili, pretože iba touto celoplošnou deratizáciou, ktorú vykonáme všetci naraz zminimalizujeme množstvo hlodavcov. Dôraz kladiem na chovateľov domácej hydiny a zvierat.

  JUDr. Boris Šimkovič, starosta obce

  Pokyn pre vykonanie deratizácie - PDF dokument

  Návrh hotelového a rekreačného komplexu

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.09.2020


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.08.2020


  Tlačová správa Štatistického úradu SR z 3. augusta 2020 ohľadom sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa realizuje v 3 fázach s poslednou fázou predpokladanou do konca marca 2021.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.05.2020


  Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území  obce - informácie a poučenia

  Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 17.04.2020


  Odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v nasledovných dokumentoch.

  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 09.04.2020


  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 08. apríla 2020, od 12:00 hod. do odvolania.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.04.2020


  Od dňa 01. 04. 2020 je rozsah stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách nasledovný:
  Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok - 08.00 - 11.00 hod.
  5treda - 13.00 - 16.00 hod.

  Viac informácií vrátane rozsahu vykonávaných úkonov nájdete TU v PDF dokumente.

  Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID-19

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.03.2020


  Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19.

  V období mimoriadnej situácie na Slovensku si občan, ktorý ukončil pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práce neschopný (riadne lekárom vypísaný na) (ďalej len: „DPN"), môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.

  Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch.
  Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je Dočasne práce neschopný (DPN).

  Viac informácií nájdete TU V PDF dokumente.

  Informácie o koronavíruse

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.03.2020


  Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji je zriadená osobitná internetová stránka, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/

  Hotelový a rekreačný komplex Záhorska Ves

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2019


  Investičný zámer Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves. Stiahnite si zip súbor, ktorý viete rozzipovať voľne dostupným programom napr 7zip. V zip súbore nájdete popis investičného zámeru a vizualizácie.

  Eustream sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie

  Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.06.2019 | Zmenené: 11.06.2019


  Upozornenie na existenciu elektronického vyjadrenia podzemných plynovodov prepravnej siete plynu a ďalších zariadení plynárenskej infraštruktúry spoločnosti Eustream, a.s. v spojitosti s ustanoveniami Zákona o energetike a Stavebného zákona.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

  Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

  Preto:
  Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
  Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
  Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

  Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je zatvorená od 13.10.2020 od 8,30hod. .

  Nové vo fotogalérii

  Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine
  Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2020