Komunálne voľby 2010

  • Domov
  •   Komunálne voľby 2010

Komunálne voľby 2010

V obci Záhorská Ves miestna volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1410 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 880
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  802
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 862
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce: 
1. JUDr. Boris Šimkovič 493 
2. Peter Nerád 191 
3. Jozef Doršic 112 
4. Mgr. Marián Janeček 48
5. Ing. Miloš Lučánsky 18
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
1 . Miroslav Vajdečka 396
2. Gabriela Malíková 338 
3. Peter Matejov  309 
4. Pavol Danihel 296 
5. Peter Biesik  293
6. Jozef Grujbár 280
7. Stanislav Nechala 277
8. PhDr. Darina Brukkerová 268
9. František Hanzlovič 226
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
10. JUDr. Milan Repár 215
11. Jozef Polák 192
12. Mgr. Marián Janeček 191
13. Dušan Tvorík 156
14. Stanislav Grujbár 147
15. Zuzana Havrilová 143
16. Viera Límová 137
17. Zdeněk Martinec 95

Parlamentné voľby 2010

HORE