Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Školská jedáleň pri MŠ

Školská jedáleň pri MŠ Záhorská Ves

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Školská jedáleň

Personálne obsadenie:

Vedúca ŠJ: Martina Poláková
Hlavná kuchárka: Dana Tóčiková
Pomocná kuchárka: Martincová Alena
Tel.č. +421 7780308

Pracovná doba: 07:00 - 15:00

V našej školskej jedálni zabezpečujeme celodenné stravovanie detí (desiata - obed -olovrant) a zamestnancom MŠ (obed).
Stravu pripravujeme podľa platných Materiálno - spotrebných noriem pre školské stravovanie a podľa zásad správnej výrobnej praxe HACCP. Jedlá sú pripravované podľa vopred zostaveného jedálneho lístka, kde je zabezpečená vyvážená aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený na nástenke ŠJ. V ojedinelých prípadoch môžu byť na lístku vykonané zmeny, ktoré sú včas vyznačené.

Časové zloženie jedálneho lístka:

1x v týždni múčne jedlo
1x v týždni bezmäsité jedlo
1x v týždni polo mäsité jedlo
2x v týždni plná norma jedla

Zelenina je do jedálneho lístka zaraďovaná v podobe šalátov alebo ako príloha k chlebíkom.
Mlieko a mliečne výrobky sú deťom podávané denne.
Podľa možného finančného limitu je do jedálneho lístka zahrnutý aj príjem ovocia.
Školská jedáleň zabezpečuje celodenný pitný režim.

Výdaj stravy:

Desiata: 09:00 hod.
Obed: 11:30 hod.
Olovrant: 14:00 hod.

Výška poplatkov:

Desiata: 0,28 €
Obed: 0,68 €
Olovrant: 0,23 €

Výška poplatkov pre deti v hmotnej núdzi:

Desiata: 0 €
Desiata + obed: 0 €
Desiata + obed + olovrant: 0,19 €

Úhrada poplatkov za stravu:

Poplatok za stravu sa platí mesiac vopred. Školská jedáleň nedisponuje žiadnou dotáciou na potraviny a tovar nakupuje iba z peňazí, ktoré rodičia zaplatia za stravu. Z tohto dôvodu žiadame rodičov, aby stravu vyplatili ihneď po obdržaní poštovej poukážky, najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

Odhlásenie detí zo stravy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné deň vopred alebo najneskôr do 08:00 hod. ráno. Po 08:00 hod. už nie je možné v daný deň dieťa zo stravy odhlásiť a rodič je povinný stravu za daný deň uhradiť v plnej výške.
Dozor nad deťmi počas stravovania v školskej jedálni zabezpečujú pedagogickí zamestnanci počas svojej zmeny.

Informácie pre alergikov:

V prípade potravinovej alergie je rodič povinný predložiť vedúcej ŠJ a triednej učiteľke potvrdenie od odborného lekára s výpisom potravín, ktoré sa nesmú dieťaťu podávať. V materskej škole sa diétna strava nepripravuje, ale materská škola umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa donášku do jedálne na základe žiadosti s doložením od odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná.

V školskej jedálni sa na prípravu jedál nepoužívajú geneticky modifikované suroviny.

V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.

1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, a výrobky z nich)
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich.
5. Arašidy a výrobky z nich.
6. Sójové zrná a výrobky z nich.
7. Mlieko a výrobky z neho.
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, kešu, peknanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy, queenslandské orechy a výrobky z nich.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.