Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Spodné menu » Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti
Stránka zodpovedá norme xHTML 1.0 Transitional, úspešne absolvovala XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Pre zobrazenie sú použité validný CSS 2.1 a beztabuľkový layout. Stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, prístupné sú však i v iných prehliadačoch.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez ozdobnej grafiky umožňuje režim "Vypnúť grafiku", ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (podporovaný niektorými prehliadačmi).

Stránky sú spravované redakčným systémom FunWeb.

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí.


Za validitu externých stránok, s ktorými je stránka www.zahorskaves.sk prelinkovaná nezodpovedáme.