Uhranské múzeum

4. októbra 2008 sa členom Kultúrneho spolku Uhranská perla pod vedením pani Magdalény Šimkovičovej podarilo dokončiť projekt zriadenia Uhranského múzea a otvoriť múzeum v priestoroch bývalej colnice na slovensko-rakúskych hraniciach. Od konštrukcie projektu ku dňu otvorenia múzea uplynulo obdobie horúčkovitého úsilia a až neuveriteľného nadšenia a spolupráce. Uhranské múzeum je majetkom Kultúrneho spolku Uhranská perla.

Autor a odborný garant múzea Mgr. Oto Šimkovič, kronikár obce, vykonal na vysokej odbornej úrovni obrovský objem práce na zhromažďovaní fotodokumentácií a tvorbe textov. Materiály hľadal v archívoch, matrikách, v Slovenskom národnom múzeu a na všetkých možných miestach. Jeho informácie a texty vznikali po rozhovoroch s občanmi, za ktorými musel často cestovať. Texty spracovať, gramaticky, pravopisne i štylisticky pripraviť do tlače, nafotografovať množstvo objektov, obohatiť fotografie textami bolo plodom spolupráce manželov Šimkovičových.

Významným elementom pôsobiacim pri zriaďovaní múzea bola spolupráca s nadšencami zo Slovenskej národnej galérie. Pani Oľga Čičátková, Cyril Pavešic a Mgr. Viliam Rakovický boli spolupracovníci, ktorí zabezpečili „galerijnú" kvalitu múzea. Bez ich pomoci a odborného vedenia by sa múzeum nenarodilo do svojej podoby.

Dôležitou podmienkou uskutočnenia projektu bolo pochopenie občanov a darovanie, alebo požičiavanie vecí, ktoré umožnili naplnenie cieľa - prezentovať históriu obce a život obyvateľov Uhorskej , resp. Záhorskej Vsi. Bol a je dodnes povznášajúci pocit, ktorý v nás vyvolávajú občania prinášajúci pamiatky po svojich predkoch so slovami „aj toto sem patrí..."

Členovia Kultúrneho spolku Uhranská perla odpracovali na stavbe expozície a príprave materiálu, príprave priestorov a nakoniec na príprave a fungovaní múzea množstvo času a venovali veľa energie, čo je cítiť z atmosféry múzea.

Múzeum má štyri miestnosti, ktoré možno veľmi stručne charakterizovať ako:

  • charakteristiky obce, história a symboly, prepojenie histórie a súčasnosti - školy,
  • významné osobnosti o historické artefakty,
  • spolky, združenia a šport,
  • zvyky, kroje a „uhranská izba".

Návštevníci majú možnosť vidieť : históriu Uhorskej i Záhorskej Vsi od roku 1301 do súčasnosti, históriu voľakedajšej „pýchy" obce Uhranský cukrovar, nádherne spracované dobové fotografie, prvý barokový kostol z r. 1678, prvé školské triedy z obdobia Franza Jozefa, nádherné kroje , sviatočné a pracovné odevy, do ktorých sa obliekali naši predkovia, fotografie z činností, ktoré už mladá generácia nepozná / mlatba obilia /, dobové zábery dreveného mosta do Angernu, zábery z povodní r. 1941 a 1947... Bohato je tu zobrazená spolková činnosť divadelníkov-amatérov, športovcov, hasičov, rybárov, poľovníkov, mladých spolkov - Uhranská perla a rybársky spolok Morava. Návštevníci sa často hľadajú na záberoch z čias, keď chodili do školy, či vystupovali na školských alebo telovýchovných akadémiách, spartakiádach, čo je často sprevádzané smiechom i plačom.

Aby sa zachovala kontinuita v dokumentovaní života obce i múzeum nastúpilo cestu revitalizácie. Dopĺňame nové dokumenty a artefakty, Základná a Materská škola dokumentujú svoju prácu a absolventov v súčasnosti. Aj oblasť záujmových aktivít sa rozširuje o reprezentáciu Záhorskej Vsi, ktorú úspešne vykonáva Mažoretkový súbor Merci.

Správy o tom, čo si myslia návštevníci našej expozície máme bohato zdokumentovanú v knihe návštev. Zápisy hostí z celého sveta sú pre nás veľmi lichotivé.

V súčasnosti sprevádzajú návštevníkov múzea dve sprievodkyne, ktoré sa počas roka striedajú:
Jana Davidová,
Mária Fuseková,

Návštevné hodiny sú v letnom období v sobotu a v nedeľu od 15. do 17. hodiny.
Telefonicky je možné si dohodnúť návštevu múzea i v inom čase.

Veľmi sa návštevy dožadujú občania najmä pri stretnutiach spolužiakov, alebo pri príležitostiach rodinných stretnutí, osláv, výročí ...
Možno sa obrátiť priamo na jednotlivé sprievodkyne, alebo sa obrátiť na správkyňu múzea na tel. č. 0948 550 050.
Žiadosť možno ohlásiť aj na Obecnom úrade.

Sobota a nedeľa od 14,00 do 16,00 h.
Inak možno návštevu objednať
na tel. čísle: 0905 823 676 a 0908 685 139, 0905 964 443, prípadne kontaktovať obecný úrad v pracovnej dobe na t.č. 034 778 03 85 

Článok: Zriadenie Uhranského múzea

HORE