Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Kultúra » Archív podujatí

Koncert L. Poppová 2011

Nový projekt v kultúrnom živote našej obce

Prvý ročník Festivalu Lucie Poppovej v Záhorskej Vsi sa uskutočnil v novembri 2011. Po každoročných novembrových koncertoch na počesť našej rodáčky, opernej divy Lucie Poppovej, premýšľal výbor Kultúrneho spolku Uhranská perla o novej forme, ktorou by sme vzdali úctu našej stálici operného neba. Pamätná tabuľa na jej rodnom dome, ulica s jej menom, čestné miesto v Uhranskom múzeu, sú historické fakty. Dlhodobú tradíciu vokálneho umenia v širokom rozsahu chceme navždy umocniť organizovaním festivalu, teda každoročným cyklom koncertov v priebehu novembra, na ktorých sa budú prezentovať  širokej verejnosti mladí operní a komorní sólisti zo Slovenska i blízkej Európy.

Kultúrny spolok Uhranská perla ako nezisková organizácia však potrebuje k tomu finančnú podporu. Možnosť sa našla v grantoch na Ministerstve kultúry SR. Vypracovali sme obšírnejší projekt na získanie takéhoto grantu na rok 2011 na 1. ročník Festivalu Lucie Poppovej. Išli sme do toho s vedomím, že aj naše financie budú k tomu nevyhnutné. Po vybavení formalít potrebných pre grant z MK SR sme obdržali kladný výsledok. Finančná dotácia z MK SR 3 tisíc Euro, sponzorský dar 100 Euro z OÚ Záhorská Ves, 100 Euro z firmy Printing International a tisíc Euro organizátora, utvorili balíček pre finančné krytie celého Festivalu Lucie Poppovej. Mestské kultúrne stredisko v Malackách / p. riaditeľka Mgr. Zeteková / poskytlo koncert 13. 11. zdarma koncertnú sieň „ Kultúrňího domečku" v Malackách.

Hlavným organizátorom 1. ročníka Festivalu LP bol KS UP a jej predsed-níčka v spolupráci s umeleckým vedúcim Festivalu pánom Mgr.art. Júliusom Šoškom a odborným garantom pani Dr.art. Máriou Henselovou.

Cyklus štyroch koncertov začal úvodným koncertom 12. novembra 2011 v Kostole sv. Michala slávnostnými fanfárami trubačov Rozkvet, pokračoval vystúpeniami Slovenského kvarteta, vokálnou interpretáciou pani Dr. Henselovej a spevokolu Uhranka.

Starostom obce Dr. Šimkovičom bola slávnostne privítaná aj autorka knihy „Spomienky na Luciu Popp" pani Dr. Ursula Tamussino, ktorú sprevádzal operný režisér Csaba Nemeti z Viedne, ktorý informoval rakúsku opernú verejnosť o Festivale Lucie Popp v Záhorskej Vsi ihneď po úvodnom koncerte v opernom rakúskom magazíne DER NEUE MERKER.

13. novembra sa uskutočnil koncert v Malackách, na ktorom vystúpili sólistky Mariana Hochelová, Jana Kohútová, Christiane Marie Riedl s  klavírnym sprievodom Mgr.art Xénie Maskalíkovej. Zo širokej korešpodencie Lucie rodičom

Milade a Rudolfovi Popp prečítala ukážku slečna Mariana Antaličová, ktorú uviedol moderátor celého 1. ročníka Festivalu pán Tomáš Korych. Krásne výkony účinkujúcich potleskom ocenili nielen poslucháči v sále, ale i profesorka spevu na VŠMU pani Mgr.art. Dagmar Livorová.

Prekrásne zafarbenie hlasu v basovej polohe sa rozozvučalo a zaplnilo priestory Kostola sv. Michala 19. novembra v ukážkach operných árií a piesní Mgr.art. Jozefa Benciho za klavírneho sprievodu pani Mgr.art. Jany Nagy Juhász.

Záverečným koncertom a fanfárami Trubačov Rozkvet 20. novembra 2011 sa v Kostole sv. Michala ukončil 1. ročník Festivalu Lucie Popp. Ocenenie Pamätným listom Festivalu Lucie Popp a kytičkaou vďaky sa dostalo organizátorom, starostovi obce, pozvaným hosťom, účinkujúcim a fundovanému moderovaniu pána Tomáša Korycha.

Organizátori úspešného 1. ročníka Festivalu LP pevne veria, že  v roku 2012, po udelení grantu MK SR, sa uskutoční aj 2. ročník Festivalu Lucie Poppovej, ktorý prinesie mladým úspešným interprétom spevu možnosť nastúpiť cestu  po moste k svetovým operným scénam tak, ako to urobila naša rodáčka.

Buďme všetci hrdí, že táto veľká Slovenka, ktorá spí večným spánkom i so svojimi rodičmi a príbuznými na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave, sa narodila v malej dedinke na Záhorí, v Záhorskej Vsi.

Magdaléna Šimkovičová, predsedníčka   Kultúrneho spolku Uhranská perla


Posledná úprava: 14.08.2012

Naspäť na zoznam aktualít