Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » VZN

VZN

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
14.01.2021 VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Záhorská Ves pdf    [6.41 MB] -
23.12.2020 VZN 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves. Príloha 2: Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za rozvoj pdf    [466.42 KB] pdf    [285.28 KB]
23.12.2020 VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 pdf    [5.48 MB] -
22.12.2020 Dodatok č. 8 k VZN . 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves pdf    [244.06 KB] -
17.09.2020 Dodatok č. 11 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [103.85 KB] -
23.06.2020 Dodatok č. 10 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [97.75 KB] -
17.01.2020 Dodatok č. 9 k VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [79.39 KB] -