Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Voľby » Voľby

Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.08.2022 Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 pdf    [191.82 KB] -
10.06.2022 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov. pdf    [498.46 KB] -
10.06.2022 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pdf    [357.88 KB] -

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.08.2022 Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 pdf    [191.82 KB] -
14.07.2022 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pdf    [334.2 KB] -
07.07.2022 Uznesenie OZ zo dňa 28. 06. 2022 87/2022, ktorým sa určuje úväzok starostu na volebné obdobie 2022 — 2026 pdf    [185.42 KB] -
07.07.2022 Informácia o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 pdf    [187.77 KB] -
07.07.2022 Určenie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie pdf    [153.39 KB] -
30.06.2022 Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 pdf    [243.67 KB] -
10.06.2022 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov. pdf    [498.46 KB] -
10.06.2022 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pdf    [331.15 KB] -

Voľby do Národnej rady SR 2020

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
01.03.2020 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do NR SR 29.2.2020 pdf    [503.57 KB] -
04.02.2020 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pdf    [220.52 KB] -
10.12.2019 Oznam - delegovanie členov a náhradníkov do OVK pdf    [84.13 KB] -
19.11.2019 Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre vol'by do Národnej rady Slovenskej republiky pdf    [263.04 KB] -
05.11.2019 Informácia pre voliča o práve voliť a práve byť volený pdf    [866.66 KB] -
22.10.2019 Žiadost' o vol'bu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt v SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia pdf    [201.32 KB] -
22.10.2019 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia pdf    [590.46 KB] -

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
27.05.2019 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019 pdf    [1.88 MB] -
01.04.2019 Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre volby do Európskeho parlamentu pdf    [202.87 KB] -
19.03.2019 OZNAM - delegovanie členov a náhradníkov do OVK pdf    [72.75 KB] -
13.02.2019 Voľby do Európskeho parlamentu na území SR, Informácia pre voliča pdf    [334.3 KB] -

Voľby prezidenta 2019

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
01.04.2019 Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 Obec Záhorská Ves vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo, konané dňa 30.3.2019 pdf    [91.26 KB] -
18.03.2019 Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR pdf    [167.97 KB] -
15.03.2019 Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry pdf    [74.48 KB] -
12.02.2019 Zoznam kandidátov na prezidenta SR pre voľby 16. marca 2019 pdf    [98.55 KB] -
11.02.2019 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pdf    [388.54 KB] -
29.01.2019 Oznam - delegovanie členov a náhradníkov do OVK pdf    [70.08 KB] -
10.01.2019 Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2019 pdf    [439.35 KB] -

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
12.11.2018 Výsledky volieb v obci Záhorská Ves vo volbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 pdf    [85.29 KB] -
20.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby poslancov do Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi pdf    [126.71 KB] -
20.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby starostu obce Záhorská Ves pdf    [82.9 KB] -
05.09.2018 Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupitel'stva. pdf    [75.25 KB] -
27.08.2018 Oznam Komunálne volby 2018 - o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pdf    [80.18 KB] -
31.07.2018 Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 2018 - počet je 1895 pdf    [77.3 KB] -
11.07.2018 Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. pdf    [328.47 KB] -

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
03.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov. Obec Záhorská Ves patrí do volebného obvodu č. 13, v ktorom sa bude voliť 1 poslanec a 1 predseda samosprávneho kraja. - pdf    [299.88 KB]
21.08.2017 Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegácii člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - pdf    [56.83 KB]
28.06.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. - Informácia pre voliča - pdf    [243.82 KB]
06.11.2017 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja 2017 - pdf    [281.63 KB]

Voľby do Národnej rady SR 2016

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
07.03.2016 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vol. okrsku vo voľbách do NR SR 5. 3. 2016 - pdf    [134.63 KB]
02.02.2016 Informácia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky - pdf    [82.78 KB]
29.01.2016 Informácia o vydávaní hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR 2016 - pdf    [372.65 KB]
20.11.2015 Informácia pre voliča - pdf    [274.32 KB]

Referendum 2015

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
20.02.2015 Odpis zápisnice okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku Záhorská Ves 1 - pdf    [1.04 MB]

Voľby do samosprávy obcí 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
10.09.2014 OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 - pdf    [95.77 KB]
18.11.2014 Výsledky komunálnych volieb 2014 - pdf    [179.31 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi 15. 11. 2014 - pdf    [103.42 KB]

Voľby prezidenta 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
31.01.2014 Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014 - pdf    [37.68 KB]

Voľby do VÚC 2013

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
12.11.2013 Výsledky volieb okrskovej volebnej komisie v Záhorskej Vsi vo voľbách do orgánov BSK konaných 9.11.2013. - pdf    [67.14 KB]
22.10.2013 Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva BSK - pdf    [76.88 KB]
21.10.2013 Zoznam kandidátov na voľby predsedu BSK - pdf    [67.28 KB]
21.10.2013 Deň a miesto konania volieb - pdf    [65.35 KB]
19.11.2013 II. kolo volieb do VÚC 2013 - pdf    [61.76 KB]