Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O obci » Charakteristika obce

Charakteristika obce

Obec je hromadná cestná dedina, ležiaca 17 km západne od Malaciek. Zo strany rieky Moravy bola pôvodne radová obec, ako najzápadnejšia obec Záhoria a celého Slovenska sa mierne vtláča do Moravského poľa.

Rieka Morava je hraničnou riekou medzi Slovenskom a Rakúskom, susedné rakúske obce Angern an der March, Mannersdorf ležia v Marchfelde, blízke obce Stillfried a Jedenspeigen pripomínajú blízkym obeliskom boje medzi Otakarom Přemyslom a Rudolfom Habsburským z roku 1278 na Moravskom poli, ktorý skončil porážkou Otakara.

Záhorská Ves leží v nadmorskej výške 147 m nad morom / stred obce, v chotári od 144 do 149 m /. Zemepisná poloha je 16° 50´ 04´´ východnej zemepisnej dĺžky.

Rozprestiera sa na nízkej terase, povrch tvoria štvrtohorné nivné uloženiny, terasové piesky, štrkopiesky a piesky. Tieto nánosy sa ustavične menia, štrky sa v rieke usadzujú najskôr, piesok a kal je unášaný. Pri vysušení nánosov sú piesky z brehov a nánosov vetrom unášané od riek do nížiny, čo často vidieť napr. medzi Záhorskou Vsou a Jakubovom alebo smerom do Vysokej pri Morave. Dôležitá je pritom teplota a zrážky. Priemerná teplota v obci je 9°C a priemerné ročné zrážky sú 600 mm.

Po otvorení hraníc s Rakúskom sa obnovujú čulé styky medzi starostami obcí, spolkami, školami, kultúrne a spoločenské podujatia spájajú obyvateľov oboch štátov, naši občania chodia za prácou do Rakúska, oba brehy spája kompa, neustále využitá.

V ostatných rokoch ožíva kultúrny a spoločenský život v obci, známe sú podujatia po celom Záhorí i Marchfelde: Uhranský somíc, Marchlandské trhy v Angerne, pochovávanie pani Basy, koncerty umelcov v kostole sv. Michala / výročia Lucie Poppovej, chrámové zbory k výročiu sv. Cyrila a Metoda/, Ľadové medvede, benefičné koncerty v KD / Marcela Lajferová /, spevokolu Uhranka a Uhrančatá, aktivita nových spolkov - Kultúrneho spolku Uhranská perla / vybudovali detské ihrisko Slniečko / a Rybárskeho spolku Morava / postavili rybársky areál, Rybársky dom, kde organizujú podujatia, napríklad už 6. ročník Uhranského somíca vždy v 3. týždni augusta /, úroveň majú : Spomienka na zosnulých, Deň matiek, Úcta k starším, detské karnevaly, Hodové strašidlá, výstavky prác krúžku detských rúk, divadielok, slávnosť príchodu jari / pochovanie Moreny do rieky Moravy /, Poľovníci deťom, Hasičské dni a Jánske ohne, atď.

V roku 2007 bola v obci odhalená pamätná tabuľa Ľudovítovi Štúrovi, osnovateľovi spisovnej slovenčiny, ktorý cez obec utekal pred zatykačom uhorských úradov spolu s p. farárom Galbavým z Jablonového. Pamätná tabuľa je odhalená aj v Ulici Lucie Poppovej na jej rodnom dome.

Záhorská Ves

Príroda v Záhorskej Vsi

Kompa