Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Informácia o národnosti a materinskom jazyku.

Kategória: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | Pridané: 02.02.2021


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Kategória: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | Pridané: 25.01.2021


Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorením covid-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania, tzn. od 15.2.2021 do 31.3.2021.
Asistované sčítanie, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v zákonnom stanovenej dobe sčítania nerealizuje. Asistované sčítanie sa uskutoční do 31.10.2021. Dobu, kedy sa realizuje asistované sčítanie buď na celom území SR alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu zdravotníctva rozhodne predseda ŠÚ SR na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva. O všetkom Vás budeme informovať.

Informácia o elektronickom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o posune asistovaného sčítania pomocou asistenta.

Informácie ku Sčítaniu obyvateľov, bytov a domov 2021

Kategória: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | Pridané: 14.01.2021 | Zmenené: 25.01.2021


SODB 2021 - logo

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa.
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je zatvorená .

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Testovanie v obci 23. – 24.1.2021
Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie