Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Rôzne

Zápis detí do Materskej školy v Záhorskej Vsi

Kategória: Rôzne | Pridané: 25.03.2021


Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom , že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 s nástupom v septembri sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú do 31. mája 2021 s tým, že vyplnenú žiadosť môže zákonný zástupca dieťaťa doručiť elektronicky na adresu materskaskola@zahorskaves.sk, alebo osobne za dodržania epidemiologických opatrení v čase prevádzky materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v budove materskej školy alebo stiahnuť z internetu na stránke školy.

Materská škola ponúka deťom školský vzdelávací program obohatený o výučbu nemeckého jazyka formou krúžku a dôkladnú prípravu na vstup do základnej školy.
Ďalej rozvíjame nadanie detí v pohybe, po výtvarnej, literárnej i hudobnej stránke a výrazné talenty reprezentujú školu na okresných prehliadkach. Množstvom zaujímavých aktivít po celý rok podporujeme u detí ich všestranný rozvoj a podnetným prostredím spríjemňujeme ich pobyt v materskej škole.

Uprednostňované budú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Žiadame rodičov, aby dodržali čas podania žiadostí. Z organizačných dôvodov nezaručujeme prijatie detí po tomto termíne.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ Záhorská Ves

Informácie k zápisu detí do MŠ v roku 2021, PDF dokument na stiahnutie

Oznam pre rodičov predškolákov

Kategória: Rôzne | Pridané: 11.02.2021


Venujte 2% z dane OZ pri MŠ

Kategória: Rôzne | Pridané: 08.02.2021


Venujte nám prosím 2% zaplatenej dane. Venujete ich svojim deťom, na ich vzdelávanie, výchovu, rozvoj, zlepšenie prostredia, v ktorom trávia značnú časť dňa.

ĎAKUJEME.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Kategória: Rôzne | Pridané: 12.10.2020


Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.

Celý článok

Dotazníkový prieskum MAS Dolné Záhori

Kategória: Rôzne | Pridané: 21.09.2020


Vážení respondenti,

obec/mesto v ktorom žijete alebo pôsobíte, patrí do záujmového územia Miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolné Záhorie, ktorá sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov.

Vyplnením dotazníka sa tiež podieľate na príprave stratégie rozvoja územia vedeného komunitou pre programové obdobie 2021-2027.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie pár minút a za jeho vyplnenie/ odoslanie Vám vopred ďakujeme.

Kancelária MAS Dolné Záhorie

Dotazník môžete vyplniť tu: https://forms.gle/Zw2rvb3cZjV3i257A

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je zatvorená .

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Testovanie v obci 23. – 24.1.2021
Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie