Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Rôzne

Materská škola oznamuje

Kategória: Rôzne | Pridané: 27.03.2020


Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom, že minister školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým že:

 • podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou na adresu materskej školy: materskaskola@zahorsakaves.sk alebo vyplnenú prihlášku odovzdať v podateľni Obecného úradu v Záhorskej Vsi
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa priloží dodatočne pred nástupom do MŠ
 • tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť z našej stránky alebo vyzdvihnúť v podateľni OÚ

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Kategória: Rôzne | Pridané: 10.02.2020


Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy

áujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.

Celý článok

2% zaplatenej dane pre OZ pri MŠ

Kategória: Rôzne | Pridané: 06.02.2020


Venujte nám prosím 2% zaplatenej dane. Venujete ich svojim deťom, na ich vzdelávanie, výchovu, rozvoj , zlepšenie prostredia, v ktorom trávia značnú časť dňa.

ĎAKUJEME.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je zatvorená až do odvolania .

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine
Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena

Najnovšie dokumenty

 • Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Cesta - Škôlka v roku 2019
  pdf [1.44 MB]
 • Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pre čerpaní prostriedkov obce na vývoz splaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019
  pdf [632.03 KB]
 • Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Oprava fasády Zdravotného strediska v roku 2019
  pdf [1.13 MB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do NR SR 29.2.2020
  pdf [503.57 KB]
 • Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
  pdf [220.52 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie