Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.06.2020


Obec Záhorská Ves, ul. Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves
podľa $ 9a odst.1 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 300,- EUR.

Predmet predaja: Hnuteľná vec „Plynový horák GB.GANZ,typ ABG -30 -D/F -21-0 v minimálnej hodnote: 300,-EUR.

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 03.07.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.06.2020


Obec Záhorská Ves podľa $ 9a odst.1 písm.c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.550,- EUR.

Predmet predaja: Hnuteľná vec „Plynový horák GB.GANZ, typABG -30 -D/F -2-1-0 v minimálnej hodnote: 1550,-EUR

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 03.07.2020 do 12,00 hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.06.2020


Obec Záhorská Ves podľa $ 9a odst.1 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ZÁMER PRIAMEHOPREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

Predmet predaja: Hnuteľná vec „FEKÁLNA CISTERNA" v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 03.07.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh - Monitorovacia správa PHSR

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


Návrh - Prevádzkový poriadok - Zberný dvor

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


Návrh - Dodatok č. 10 k VZN obce č. 3/2008

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.05.2020


Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.04.2020


Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


Výročná správa za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2019 | Zmenené: 23.10.2019


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená od pondelka 6.7.2020 od 9,00hod .

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine
Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena

Najnovšie dokumenty

 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 16. 6. 2020
  pdf [3.54 MB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 16. 6. 2020
  pdf [1.94 MB]
 • Dodatok č. 10 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves
  pdf [97.75 KB]
 • Dodatok č. 4 k školskému poriadku Materskej školy v Záhorskej Vsi vydaného dňa 10.09.2015
  pdf [118.13 KB]
 • Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 1. 4. 2020
  pdf [226.49 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie