Žiadost' o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby

pdf
Dátum zadania: 11.06.2019