Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 Obec Záhorská Ves vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo, konané dňa 30.3.2019

pdf
Dátum zadania: 01.04.2019