Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR

pdf
Dátum zadania: 18.03.2019