Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

pdf
Dátum zadania: 11.02.2019