VZN 1/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ

pdf
Dátum zadania: 17.01.2019