Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2019

pdf
Dátum zadania: 10.01.2019