VZN 2/2018 O určení školského obvodu základnej školy na území Obce Záhorská Ves

pdf
Dátum zadania: 25.10.2018