Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby poslancov do Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi

pdf
Dátum zadania: 20.09.2018