Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupitel'stva.

pdf
Dátum zadania: 05.09.2018