Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

pdf
Dátum zadania: 11.07.2018