Dodatok č. 3 k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi

doc pdf
Dátum zadania: 19.04.2018