Dodatok č. 1 k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

pdf
Dátum zadania: 14.12.2017