Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja 2017

pdf
Dátum zadania: 06.11.2017