VZN 1/2017 - ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru a Štatút dobrovoľného hasičského zboru Obce Záhorská Ves

pdf
Dátum zadania: 19.10.2017