Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove

pdf
Dátum zadania: 30.06.2017