Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31. 1. 2017

pdf
Dátum zadania: 17.02.2017