Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vol. okrsku vo voľbách do NR SR 5. 3. 2016

pdf
Dátum zadania: 07.03.2016