Informácia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

pdf
Dátum zadania: 02.02.2016